HO'OPONOPONO

Wszelkie pytania na temat kursów w języku polskim prosze kierować do Joanny Mądrzak na www. manawa.com.pl

 

Pytania na temat kursów w języku duńskim prosze kierować do Cecillia Vangsgaard na www.hooponopono.dk

 

Pytania na temat kursów w innych językach prosze kierować do Organizacji Pacifica Seminars na www.pacificaseminars.de